saving-price

การสร้างบ้านขึ้นมาสักหลัง แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินเก็บสักก้อน แต่ด้วยยุคเศรษฐกิจแบบนี้ คงจำเป็นต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรเลย ทำให้หลายคนพยายามมองหาวิธีประหยัดงบ ด้วยการลดสเปคให้มีขนาดเล็งลง หรือปรับวัสดุต่างๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องแบกภาระค่าวัสดุก่อสร้างอันมหาศาล ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งสมควรเลยแม้แต่น้อย เนื่องจากบ้านเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้อาศัยอยู่เป็นประจำทุกวัน อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่คุ้มภัยอีกด้วยRead More →

Architect

สถาปนิก (Architect) คือ ผู้ออกแบบอาคารอันหลากหลายให้มีความสวยงาม รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องกับทั้งสภาพภูมิประเทศ , ภูมิอากาศ , กฎหมาย เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งทางด้านศิลปะและเทคนิคผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยคำนึงถึงเรื่องประโยชน์ใช้สอยกับความประหยัดเป็นหลัก ทั้งในเรื่องของราคาค่าก่อสร้างรวมทั้งการตอบสนองความต้องการของผู้อาศัยและผู้ใช้อาคาร โดยสถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบRead More →

Civil-engineering

วิศวกรโยธา เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องออกแบบวางแผนการทำงาน ไปพร้อมกับการควบคุมดูแลโครงการหรือดูแลขั้นตอนก่อสร้างนั้นมีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ออกมาตรงตามหลักของวิชาชีพ จัดเป็นศาสตร์หนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิศวกรรมเก่าแก่ที่สุด เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม การศึกษาทางด้านวิชาชีพนี้ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งRead More →