สร้างบ้านควรเว้นระยะห่างมากน้อยแค่ไหน

สร้างบ้านควรเว้นระยะห่างมากน้อยแค่ไหน

build-house

การจะสร้างบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ อย่างที่ใคร ๆ หลายคนคิด ถึงคุณจะมีเงินก็ใช่ว่าจะสร้างแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยก็ไม่ได้ เพราะมันมีระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายที่กำหนดไว้ชัดเจน อย่างแรกการที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างได้จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาติกับทางราชการก่อน โดยจะต้องนำแบบบ้านที่ผ่านการรับรองของผู้ออกแบบ และสถาปนิก ซึ่งเป็นไปตามมาตฐานความปลอดภัยต่อบุคคล และสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันในตัวเมืองมีการขยายออกอย่างรวดเร็ว มีบ้านใหม่พุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด สร้างติด ๆ กันไปหมด แต่หารู้ไม่ว่าเราไม่สามารถจะสร้างบ้านได้เต็มพื้นที่ ๆ เราครอบครอง อย่างเรามีพื้นที่ 500 ตารางเมตร เราจะต้องเผื่อพื้นที่โดยรอบออกไปด้วย ดังนั้นเราจะสร้างจริงไม่ได้ถึง 500 ตารางเมตร ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายตามกฎหมาย “ระยะร่น หรือระยะเว้นห่าง” ว่าจะต้องเว้นพื้นที่ห่างจากบ้านหลังอื่น ๆ เท่าใดกันแน่

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ ๔๑  จะต้องเว้นระยะอาคารตามความกว้างยาวของถนน ถ้าถนนมีความกว้างเพียงแค่ 10 เมตร เราจะต้องสร้างบ้านห่างจากถนนเป็นอย่างน้อย 6 เมตรขึ้นไป ส่วนถ้าถนนใหญ่ที่กว้างขนาดตั้งแต่ 10 เมตรจะต้องเว้นห่างออกมาประมาณ 1 ใน 10 ของขนาดถนน ส่วนถนนที่ความกว้างยาวเกิน 20 เมตร ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเว้นตัวอาคารให้ห่างจากถนน 2 เมตรขึ้นไปเป็นอย่างน้อย

ส่วนของเขตผนังบ้านตามกฎหมายข้อที่ 50 ในกฎกระทรวง ปี พ.ศ.2543 ตัวอาคารที่สร้างความสูงไม่เกิน 9 เมตรจะต้องเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตรขึ้นไป ส่วนอาคารที่สูงเกิน 9 เมตร จะต้องเว้นระยะห่างไกลออกมาอีก 1 เมตร หรือก็คือ 3 เมตรจากเขตที่ดิน ถ้าเกิดเรามีที่ดินน้อย การเว้นระยะแบบนี้โดยรอบที่ดิน จะทำให้ที่ดินของเราสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยเว้นไม่ต่ำกว่า 0.5 เมตร ผนังด้านนี้จะต้องเป็นผนังทึบ ไม่มีช่องลม หรือช่องแสงใด ๆ ทั้งสิ้น และเพื่อการรักษาผลประโยชน์อยู่อาศัยร่วมกัน ควรทำการพูดคุยและตกลงกับเจ้าของบ้านข้าง ๆ ให้เรียบร้อยจะดีกว่า ในบ้างกรณีอ้างต้องใช้หนังสือยินยอมการก่อสร้างติดที่ดิน โดยจะต้องลงลายมือของเจ้าของบ้านใกล้เคียง

เห็นไหม คงไม่ยากที่จะเข้าใจ ถ้าเอาแบบที่เราสบายใจสุด และพื้นที่เราเหลือ ๆ ก็เว้นไปเลยด้านละ 3 เมตร แค่นี้ก็ไม่ต้องมีปัญหากับใคร ส่วนใครมีที่ดินน้อยก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนด ถ้าเราไม่แน่ใจเวลาต่อเติม หรือสร้างบ้านใหม่ ก็ถามผู้รับเหมาได้ว่าควรทำอย่างไรดี เพราะพวกเขาจะเชี่ยวชาญด้านนี้กันดีอยู่แล้วครับ