ลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านทุกขนาด

ลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านทุกขนาด

Construction-process

ลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านมีความเกี่ยวข้องกับสัญญาว่าจ้าง เนื่องจากมีลำดับงวดควบคู่ไปกับการจ่ายเงิน เพราะฉะนั้น เจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจลำดับขั้นตอนของการก่อสร้างบ้านเอาไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานในเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมงบประมาณให้สมบูรณ์ในแต่ละงวด

เตรียมพื้นที่

ถ้ามีแบบก่อสร้างบ้าน พร้อมทำสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว ก็เริ่มเข้าหน้างานเพื่อเตรียมพื้นที่ พร้อมกำหนดจุดวางและขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์ ถ้ามีบ้านเดิมก็จะต้องรื้อถอนออกก่อน งานเตรียมพื้นที่ มีหลายเรื่องที่ต้องทำ ตั้งแต่ถมที่ดินเพื่อปรับระดับให้เหมาะสม ตามปกติแล้วจะต้องถมให้สูงกว่าระดับถนน 50-80 ซม. ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสม คือ เดือนธันวาคม – พฤษภาคม เนื่องจากสามารถทำงานได้สะดวก ถ้าหากไปถมในช่วงหน้าฝนก็อาจเกิดเหตุการณ์ดินไหลได้

วางผังอาคาร                                                                                              

สำหรับขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดตำแหน่งของเสาเข็ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วน ให้มีความเหมาะสมได้เพราะอาจพบอุปสรรคที่หน้างาน เช่น แนวต้นไม้ใหญ่, แนวเสาเข็มเดิม, ตำแหน่งอาคารข้างเคียง เป็นต้น

เสาเข็ม

งานเสาเข็มจะต้องจ้างบริษัทด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทางผู้ออกแบบจะกำหนดมาแล้วว่าบ้านแต่ละหลังจะต้องใช้เสาเข็มประเภทใด เช่น เสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะ สามารถรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐาน

Construction-process-

ฐานรากโครงสร้างชั้นล่าง

เมื่อตัดหัวเสาเข็มแล้ว ผู้รับเหมาก็จะเริ่มสร้างฐานรากโครงสร้างชั้นล่าง ที่ประกอบด้วยฐานรากกับเสาตอม่อ หลังจากนั้นจึงขึ้นโครงสร้างชั้น 1 อันประกอบด้วย คานคอดิน, เสา, คาน, พื้นชั้นล่าง ในขั้นตอนนี้ ก็จะมีการขุดดินเพื่อวางระบบสุขาภิบาล เช่น บ่อพัก Manhole, ระบบท่อน้ำทิ้ง, ท่อประปา เป็นต้น ขอแนะนำว่าเจ้าของบ้านควรถ่ายรูปของระยะระบบเอาไว้เพื่อมีการซ่อมแซมในอนาคต

โครงสร้างชั้นสอง

โครงสร้างชั้นสองก็ทำแบบเดียวกับโครงสร้างชั้นล่าง และก็จะเริ่มขึ้นโครงหลังคาตรงจุดนี้ ในส่วนของระบบประปา ก็จะถูกติดตั้งในช่วงนี้จนเสร็จเพื่อเตรียมเดินท่อเข้าภายในบ้าน

มุงหลังคา โครงสร้างบันได

เมื่อโครงสร้างหลักเสร็จเรียบร้อย ก็จะเริ่มติดตั้งวัสดุมุงหลังคา – เริ่มหล่อโครงสร้างบันได หรือติดตั้งบันไดตามที่แบบระบุ

งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้ประตู-หน้าต่าง, ระบบไฟฟ้า-ประปา

เข้าสู่ขั้นตอนการก่อผนังและหล่อเสาเอ็น – คานเอ็น พร้อมเดินท่อระบบต่างๆ ซึ่งฝังในผนังไปด้วย ทั้งระบบไฟฟ้าและประปา รวมถึงติดตั้งวงกบไม้ประตูหน้าต่าง

ฉาบผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน

ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญของงานจะต้องออกมมาละเอียดเรียบร้อย เนียนเสมอกัน ในส่วนของฝ้าเพดานก็จะมีการกำหนดระดับความสูงทั้งภายในและภายนอกบ้าน ด้วยการติดตั้งโครงฝ้าพร้อมปิดด้วยวัสดุฝ้าเพดาน

วัสดุตกแต่งพื้นผิว ติดตั้งอุปกรณ์ งาน Build-In

ขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วย

  • วัสดุตกแต่งผนัง – พื้น
  • ระบบแสงสว่าง
  • ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง ซึ่งขอบผนังต้องเรียบสม่ำเสมอ ได้ระดับ เพื่อให้ชุดประตู-หน้าต่างติดตั้งได้พอดี ลดความเสี่ยงต่อการรั่วซึมในอนาคต

Build-in 

  • ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ อุปกรณ์เครื่องครัว เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วควรคลุมด้วยถุงพลาสติกเพื่อป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งสีที่อาจเปื้อนในตอนเก็บงาน
  • สวนอาจเริ่มทำในช่วงนี้ หรือทำตอนสร้างเสร็จแล้วก็ได้

ทำความสะอาด ตรวจความเรียบร้อย

เมื่อมาถึงขั้นนี้เจ้าของบ้านควรเข้ามาตรวจสอบ ถ้าพบเจอตำหนิ ก็ต้องแจ้งให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน แล้วค่อยเริ่มทำความสะอาด พร้อมส่งมอบให้ย้ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อเข้าอยู่ได้ทันที

การเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างในแต่ละงาน ขึ้นอยู่กับปลายปัจจัย ถ้ามีข้อสงสัยเจ้าของบ้านสามารถซักถามได้ทันที