ข้อควรรู้ก่อนการเลือกพื้นที่ปลูกบ้าน

ข้อควรรู้ก่อนการเลือกพื้นที่ปลูกบ้าน

Facts

การปลูกบ้านเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเพราะเมื่อเราได้ลงหลักปักฐานปลูกสร้างบ้านลงไปแล้ว ไม่ว่าบ้านนั้นสร้างออกมาได้สวยงามมีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด อยู่สบายหรือไม่ เราก็ต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นไปอีกยาวนาน ถ้าเราไม่คิดและพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนทุกขั้นตอน หากบ่นที่สร้างมามีข้อผิดพลาดมากมายหลายประการจะย้ายบ้านหรือรื้อสร้างใหม่คงเป็นเรื่องยากมาก ดังนั้นทุกขั้นตอนในการสร้างบ้านจึงต้องการความละเอียดอ่อน เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดินจะใช้ปลูกบ้าน ซึ่งก็มีข้อควรรู้ก่อนเลือกพื้นที่ปลูกบ้านดังนี้

1. ขนาดตัวบ้านและพื้นที่จะจัดซื้อ

ข้อแรกคือ เมื่อซื้อต้องกำหนดขนาดของที่ดินหรือพื้นที่จะต้องใช้เสียก่อน การสร้างบ้านลงบนนั้น ขนาดของบ้านก็เป็นตัวกำหนดขนาดที่ดินด้วยเช่นกัน เพราะหากเราต้องการสร้างบ้านขนาดใหญ่แต่เลือกซื้อพื้นที่ค่อนข้างแคบ เราก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องของทิศทางลมที่จะเข้าบ้าน ทำให้บ้านสบาย ความอึดอัดของบริเวณบ้านที่ไม่สมดุลย์กัน  อีกทั้งเราต้องดูประกอบกันระหว่างแบบหรือรูปทรงของบ้านและรูปทรงของพื้นที่นั้นด้วย ถ้าแบบบ้านต้องการสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแนวกว้างมากกว่าแนวลึก ถ้าเลือกเป็นทรงสี่เหลี่ยมหน้าแคบก็จะทำให้พื้นที่และตัวบ้านไม่สมดุลกัน เกิดความรู้สึกอึดอัดโดนบีบด้วยพื้นที่ข้างบ้าน เป็นต้น

2. ทำเลที่ตั้งของที่ดิน

ทำเลที่ตั้งที่จะซื้อจะต้องสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิตด้วย ถ้าสวยราคาไม่แพงแต่อยู่ไกลจากที่ทำงานหรือแหล่งชุมชน ไกลจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมากก็คงต้องดูว่าคุ้มจะซื้อหรือไม่ ในบริเวณจะซื้อปลูกบ้านนั้นมีระบบสาธารณูปโภคเข้าถึงหรือไม่  เพราะถ้ายังไม่มีไปถึงเมื่อซื้อไปแล้วจะต้องยุ่งยากในการขอน้ำไฟ หรืออาจต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดการเสาไฟฟ้าต่าง ๆ ได้

3.ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดิน

การซื้อที่ดินนั้นต้องมีการมอบกรรมสิทธิ์ตามโฉนดถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าเราจะหาที่ดินเหมาะสมจะซื้อปลูกบ้านได้แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบว่าที่ดินนั้นเป็นที่ผู้ขายมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองเป็นเจ้าของจริง สามารถโอนขายให้เราได้จริง ไม่ติดการจำนอง และต้องเป็นที่ดิน เรียกว่า นส. 4 เท่านั้นจึงจะมีการโอนซื้อขายกันได้ ที่ดินที่ขายกับโฉนดจะต้องตรงกันเป็นผืนเดียวกันจริง ๆ เป็นที่ดินไม่ติดการอายัติหรือยึดใด ๆ การตรวจสอบด้านหลักฐานทางกฎหมายต่าง ๆ นั้น ควรไปตรวจสอบเองจากกรมที่ดินให้เช็คให้จะแม่นยำและถูกต้องที่สุด