ข้อควรพิจารณาและตรวจสอบก่อนการสร้างบ้าน

ข้อควรพิจารณาและตรวจสอบก่อนการสร้างบ้าน

home

คนที่คิดจะปลูกบ้านเองส่วนใหญ่แล้ว มักจะเกิดปัญหายุ่งยากตามมา เพียงตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านก็เริ่มเกิดปัญหา หาคนเขียนแบบบ้าน,หาผู้รับจ้าง, หาผู้คุมงานไว้ใจได้ ต่อมาเมื่อเริ่มทำการก่อสร้างก็เกิดปัญหาในการเลือกซื้อวัสดุได้มาตรฐาน , เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จนงบก่อสร้างบานปลายเสียทั้งเงินและเวลา เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเหล่านี้ เราจึงนำข้อควรพิจารณาการตรวจสอบก่อนขั้นตอนสร้างบ้านมาฝากกัน

เมื่อคุณต้องการสร้างบ้าน อันดับแรกสิ่งที่คุณต้องมีคือ ‘แบบบ้าน’ โดยให้สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบหรือซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ทั่วไป ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3-5% ของราคาก่อสร้าง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของสถาปนิกผู้เขียนแบบ บวกกับค่าพิมพ์แบบบ้าน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบบ้านสำเร็จรูปราคาก็จะถูกกว่า เนื่องจากขายได้หลายครั้งในการออกแบบครั้งเดียว แต่อย่างไรก็ตามแบบบ้านสำเร็จรูปอาจไม่ได้ตรงตามใจของเจ้าของบ้านมากนัก

แบบบ้านประกอบด้วย แบบแปลนผังบริเวณบ้าน แบบแปลนชั้นต่างๆ ทุกชั้น จวบจนถึงหลังคา นอกจากนี้ยังต้องมีรายละเอียดส่วนต่างๆ ของบ้านเพื่อเป็นแบบขยายในการทำงาน เช่น รายละเอียดของประตู, หน้าต่าง, สุขภัณฑ์, แบบงานตกแต่งของตัวบ้าน เช่น ราวบันได, ลูกขั้นบันได, ชายหลังคา เป็นต้น ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆ ว่ามีขนาดเท่าไหร่, ประกอบกันแบบไหน มีมุมเอียงอย่างไร รวมทั้งแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง, ระบบสื่อสาร จุดรับสัญญาณโทรทัศน์ รวมทั้งคำนวณโครงสร้างของวิศวกรโครงสร้าง เมื่อข้อมูลเหล่านี้ครบแล้วจึงนำเอกสารไปยื่นขออนุญาตจากทางเทศบาล

home-

วิธีอนุญาตปลูกบ้าน

  • กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.1)
  • แบบแปลน 5 ชุด
  • หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบที่มีใบประกอบวาชีพ พร้อมสำเนาใบอนุญาต
  • สำเนาโฉนดที่ดินก่อสร้าง
  • สำเนาบัตรประชาชน

หลังจากนั้นให้นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอต่อเทศบาล ภายใน 45 วัน คุณจะได้รับแจ้งว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ หรือต้องแก้ไขอะไรบ้าง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็จะเสียค่าธรรมเนียมตารางเมตรละไม่เกิน 4 บาท

ขั้นตอนการสร้างบ้าน

ขั้นตอนต่อมาคือการหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก การคัดเลือกผู้รับเหมาควรที่จะดูจากหลายๆด้าน ไม่ใช่เพียงแต่สนใจผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่านั้น ราคาต่ำสุดอาจเป็นเพราะตีราคาผิด หรือตัดราคาเพื่อให้ได้งาน และเมื่อทำงานไปแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาในระหว่างทำงานได้ เช่น เปลี่ยนคุณภาพของวัสดุ ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดไว้ เป็นต้น

ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้านสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้

  • ตอกเข็มหล่อฐานราก, คานคอดิน, ตั้งเสาชั้นล่าง
  • หล่อคานชั้นบน, เสา
  • มุงหลังคา,ก่อผนัง, ฉาบปูน, ติดตั้ง วงกบ, ฝ้าเพดาน
  • ปูพื้น, ติดตั้งประตู, หน้าต่าง, ระบบท่อน้ำ
  • บุผนัง, ติดตั้งสุขภัณฑ์, ทาสี, เดินสายไฟ, ติดตั้งดวงโคม พร้อมเก็บรายละเอียด

โดยสิ่งที่คุณควรพึงระลึกไว้เสมอ คือ การสร้างบ้านนั้นมีขั้นตอนที่ละเอียด เพราะฉะนั้นควรศึกษาข้อมูลดีๆ อย่างเจาะลึกเพราะจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินเหตุ ตลอดจนเข้าไปตรวจสอบวัสดุ, การออกแบบในแต่ละขั้นตอน หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบดูแลด้วยยิ่งดี