การเลือกซื้อที่ดิน

การเลือกซื้อที่ดิน

Buying-land

ที่ดินเป็นทรัพย์สมบัติที่มั่นคง ทั้งการซื้อหาไว้สำหรับลงทุนเก็งกำไรในอนาคต เพราะที่ดินมีแต่จะราคาขึ้น จำนวนที่ดินเท่าเดิมไม่ว่าที่ไหน แต่จำนวนประชากรกลับเพิ่มขึ้นหรือการซื้อหาไว้ใช้สำหรับปลูกบ้าน ที่อยู่อาศัย สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ การซื้อที่ดินมีข้อดีตรงที่เราสามารถนำมาบริหารให้เกิดประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการได้ แต่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างถาวรอยู่ก่อนแล้ว การจะดัดแปลงทำประโยชน์ตามที่เราต้องการก็จะต้องใช้เวลา แรง ทุนทรัพย์และการจัดการเพื่อปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามต้องการ การซื้อที่เป็นสิ่งที่ต้องการความเข้าใจ ใส่ใจและลงรายละเอียดอย่างมาก เพราะแต่ละแปลงก็มีความแตกต่างกันไป แม้แต่ที่ดินผืนอยู่ติดกันก็ยังมีความแตกต่างกันในรายละเอียด

1. ทำเลที่ตั้งของที่ดิน

ข้อแรกก็คือทำเลที่จะซื้อ เพราะทำเลสำหรับการซื้อหาเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ดินแม้จะเป็นที่ดินที่อยู่ในส่วนที่ยังไม่ได้นำมาทำประโยชน์จากเจ้าของเดิมก็จริง แต่ก็ต้องอยู่ในทำเลที่เราพึงพอใจ มีการคมนาคมสะดวก อยู่ในแหล่งที่เจริญหรือมองแล้วมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาต่อไป ไม่เป็นที่ตาบอดคือไม่มีทางเข้าออก

2.ขนาดและรูปทรงของที่ดิน

รูปทรงก็มีความสำคัญมาก ขนาดของที่ดินที่จะซื้อต้องได้ขนาดกว้างมากพอจะทำประโยชน์ได้อย่างที่วางแผนและตั้งใจเอาไว้ รูปทรงควรจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ไม่ควรมีมุมเกินมุมขาดหรือเส่วนเว้าส่วนโค้งมากเพราะยากต่อการจัดการ

3.กรรมสิทธิ์ในการครอบครองโอนที่ดินตามกฎหมาย

เมื่อได้มองหาที่ดินที่พึงพอใจไว้แล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อมาและสำคัญมาก ๆ คือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นของผู้ขายอย่างแท้จริงถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ไม่อยู่ในการยึด หารฟ้องร้อง จำนองและเป็นโฉนด สน.4 จึงจะทำการซื้อขายโอนให้กันได้

4. สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคที่ผ่านนั้นมีหรือไม่ เป็นอีกเรื่องที่ต้องดูในรายละเอียด ทั้งน้ำและไฟฟ้า เพราะแม้ที่ดินจะมีราคาถูกขนาดใหญ่น่าซื้อ แต่ถ้าไม่มีระบบสาธารณูปโภคถึงก็จะเป็นเรื่องที่ต้องจัดการเพิ่มเติมขึ้นมา ตรงนี้ต้องชั่งน้ำหนักว่าคุ้มกับค่าจัดการหรือไม่ด้วย แล้วถ้าไม่มีน้ำไฟฟ้าจะสามารถขอจากรัฐได้หรือไม่ เพราะในบางแห่งไม่มีไฟฟ้าไปถึงแม้จะยื่นขอก็อาจจะต้องรออีกนานหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเป็นจำนวนเงินที่สูงก็เป็นได้

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อที่ดินให้ได้ตามต้องการ หากขาดการพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งไปก็อาจจะเกิดความผิดพลาดตามมาไ