House-design_B

การออกแบบทั่วไปนั้นมักจะมีขั้นตอนการออกแบบของมันในตัวซึ่งหากใครได้ทำการออกแบบอยู่เป็นประจำก็จะเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ได้อย่างดี โดยขั้นตอนเหล่านี้มักเป็นสิ่งสำคัญในการใช้เพื่อออกแบบทั่วไปแต่ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลเพราะวิธีการวางแผนและแบบที่ใช้ในการสร้างต่างกันจึงเกิดรูปแบบต่างๆ มากมายทำให้บ้านในปัจจุบันนี้มีรูปแบบต่างกันหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นโดยนักออกแบบมืออาชีพที่สามารถวางแบบเป็นของตัวเองได้เพื่อที่จะให้รูปแบบของบ้านนั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครถือว่าเป็นไอเดียที่คนทั่วไปRead More →

vocabulary

คำศัพท์เฉพาะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะมีศัพท์เฉพาะด้านทุกอย่างการออกแบบก็เช่นกันเพราะคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างมากทำให้เราเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายมาแต่ละคำศัพท์เหล่านี้จะมีคำแปลที่ไม่เหมือนภาษาอังกฤษทั่วไปถึงได้มีการเรียกว่าศัพท์เฉพาะ การออกแบบนั้นมีศัพท์เฉพาะเยอะมากและเป็นเรื่องยากที่จะจำได้หมดสำหรับมือใหม่ที่พึ่งเริ่มจะศึกษาและถือว่าเป็นอันดับแรกที่ต้องศึกษาเลยก็ว่าได้เพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่นักออกแบบจะต้องจำเพราะนั้นหมายถึงความเป็นมืออาชีพของนักออกแบบเวลาRead More →